Świeca do chrztu – kto powinien kupić?

Świeca to jeden z najważniejszych elementów podczas chrztu. W czasie jego trwania odpalana jest od paschału, co symbolizuje przyjęcie wiary chrześcijańskiej przez chrzczone dziecko. Świeca ta pozostaje już w życiu dziecka na zawsze i później – w dorosłym życiu – towarzyszy mu w najważniejszych momentach. Rodzice dziecka, jak i rodzice chrzestni zastanawiają się często, do kogo właściwie należy obowiązek zakupu świecy.

 

Świeca do chrztu – kto ją kupuje?

 

Zgodnie z najbardziej popularną tradycją, świecę do chrztu kupuje ojciec chrzestny. On też w odpowiednim momencie podchodzi ze świecą do chrztu i odpala od niego ogień symbolizujący wiarę. Przyjęcie więc tego ognia (odpalenie świecy) jest symbolem przyjęcia wiary w Chrystusa i przystąpienia do wspólnoty Kościoła. Rolą ojca chrzestnego i matki chrzestnej jest pomoc rodzicom w wychowaniu dziecka zgodnie z zasadami religii. Jest to bardzo poważna funkcja, przed przyjęciem której należy się poważnie zastanowić. W razie przedwczesnej śmierci rodziców, ich obowiązki mogą przejąć zgodnie z panującymi w Kościele zasadami rodzice chrzestni.

 

Współcześnie wielu ludzi nie przykłada już tak wielkiej wagi do tradycji jak dawniej. Dotyczy to również świecy do chrztu. Często kupowana jest przez rodziców lub jakiekolwiek inne osoby. Świeca, która powinna być pieczołowicie przechowywana i regularnie używana – tradycyjnie odpala się ją raz do roku, w czasie Wielkanocy, ale też ze względu na inne okoliczności, dzisiaj jest raczej tylko bibelotem, wciśniętym w najgłębszy kąt szafy i nie wyciąganym nigdy.

Co podarować jako pamiątkę chrztu świętego?

Chrzest dla osoby wierzącej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. Niestety paradoksalnie mało która ochrzczona osoba może tę chwile pamiętać, ponieważ z reguły ma ona miejsce, gdy jest się w bardzo młodym wieku. Aby jednak upamiętnić ten dzień dla osoby chrzczonej, wręcza się jej specjalne pamiątki chrztu świętego, których zadaniem jest przypominanie tego pięknego dnia.

 

Powszednie pamiątki chrztu świętego

Pamiątka wręczana dziecku w dniu jego chrztu może przybierać różne postacie sprawdź Meritohurt. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby były to rzeczy nie skojarzone w żaden sposób z religią i wiarą. Bardzo często wręcza się w tym dniu rzeczy zwyczajnie przydatne w codziennych czynnościach i zadaniach. Jest to ogromne wsparcie dla rodziców i choć niezwiązane z religijną formą upamiętnienia, jak najbardziej pochwalane. Czytaj dalej Co podarować jako pamiątkę chrztu świętego?