Opowieści o świętych

Hagiografia czyli żywoty świętych były kiedyś bardzo chętnie czytane. Opowieści o tych bardzo odważnych bohaterach były ciekawe i pasjonujące. Nie dość że poznajemy życie swojego ulubionego świętego, to jeszcze koloryt lokalny oraz odpowiedni do tego rys historyczny. Czyta się więc to zawsze jako ciekawą biografię zatopioną w historię tamtych czasów. Niektóre żywoty wzbogacone są w obrazy z wizerunkami świętych. W zależności od epoki, arcydzieła te mogą znacznie się różnić.

Święci w obrazach

Święci przedstawiani są w swoich najbardziej charakterystycznych i chwalebnych sytuacjach. Czasami są to dosyć brutalne sceny, ponieważ często dokumentowały właśnie męczeńską śmierć, a święci z reguły wcześniej poddawani byli również okrutnym torturom. Obrazy nie kłamały. Są tam i krew i nagość, a rodzaje śmierci również były przeróżne: rozszarpanie, rozerwanie, utopienie, uduszenie, pożarcie przez dzikie zwierzęta, właściwie aż dziwne, że istniała w tej kwestii taka pomysłowość.

Św Aleksandra

Święta dziewica pchodząca z Galacji często przedstawiana jest w ikonografii. Zawsze jest wtedy w towarzystwie dziewic, wraz z którymi została utopiona na grzęzawiskach. Św Aleksandra jest patronką wszystkich w wielkiej potrzebie. Każdy, kto czuje się nierozumiany i ciemiężony z tego powodu, może się zwrócić o jej pomoc. Jest symbolem obrony własnych przekonań, ponieważ odmówiła udziału w procesji z bożkami, czym rozwścieczyła cesarza Dioklecjana.

Obrazy ze Św. Aleksandrą można znaleźć na Meritohurt.pl